You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33177
NGÀY NỘP ĐƠN 28/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU du p
Đang giải quyết
du p
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; tư vấn đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05 24.17.08 26.04.04 26.11.03 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần giáo dục EDUCAP Việt Nam : Số 80, ngõ 58A phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 80, ngõ 58A phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger