You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33356
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU QL HTX DVNN QUỲNH LIÊN - HOÀNG MAI
Đang giải quyết
QL HTX DVNN QUỲNH LIÊN - HOÀNG MAI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán các sản phẩm: quả su su tươi, củ cà rốt tươi, cây giống, hạt giống; xuất nhập khẩu các sản phẩm: quả su su tươi, củ cà rốt tươi, cây giống, hạt giống; dịch vụ quảng cáo; marketing; trưng bày hàng hóa: quả su su tươi, củ cà rốt tươi, cây giống, hạt giống. Nhóm 31 Quả su su tươi; củ cà rốt tươi; cây giống; hạt giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.09.01 05.09.24 06.01.02 06.19.09 25.12.01 26.01.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Liên : Thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger