You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33358
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU BEE DANCE
Đang giải quyết
BEE DANCE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón; phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; hóa chất nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng cho ngành y và thú y.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 03.13.04 03.13.24 05.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Bee Dance : Tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger