You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33378
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TD HTX THIÊN DANH
Đang giải quyết
TD HTX THIÊN DANH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Trà nấm lim xanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 26.01.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã xây dựng, nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ Thiên Danh : Thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger