You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33380
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CAO CHÈ VẰNG MIỀN TRUNG
Đang giải quyết
CAO CHÈ VẰNG MIỀN TRUNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Cao chè vằng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 02.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh cao chè vằng miền Trung : Tổ 19, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 19, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger