You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33381
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Nắn Chỉnh Làm Đẹp Tự Nhiên MAO SPA
Đang giải quyết
Nắn Chỉnh Làm Đẹp Tự Nhiên MAO SPA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 15.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Bee Happy : 222 đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 222 đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger