You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33382
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Dầu phụng Nghi Phú Đậm đà vị quê hương
Đang giải quyết
Dầu phụng Nghi Phú Đậm đà vị quê hương
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán dầu đậu phụng (dầu lạc). Nhóm 29 Dầu đậu phụng (dầu lạc).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 02.09.14 02.09.15 05.07.01 05.07.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh cơ sở ép dầu phụng Nghi Phú : Thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger