You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33388
NGÀY NỘP ĐƠN 31/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ALVA ACADEMY
Đang giải quyết
ALVA ACADEMY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Học viện [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.02 26.04.04 26.04.07 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư Victory Nghệ An : Số 118B đường Nguyễn Sỹ Sách, khối Vĩnh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 118B đường Nguyễn Sỹ Sách, khối Vĩnh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 31.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 31.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger