You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-02007
NGÀY NỘP ĐƠN 18/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU LC LUCI
Đang giải quyết
LC LUCI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Trò chơi; đồ chơi; xe cộ đồ chơi; nhân vật đồ chơi; mô hình đồ chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 07.01.12 07.01.24 26.01.01 26.01.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH đồ chơi ô tô LUCI : Số 64 tuyến số 1, khu 4, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 64 tuyến số 1, khu 4, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 18.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 18.01.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 19.05.2023 Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 06.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger