You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-18192
NGÀY NỘP ĐƠN 18/05/2022
TÊN NHÃN HIỆU PCK-Hidro Scars JoAhea 5 Effects in Hidro [joahae-tôi thích bạn]
Đang giải quyết
PCK-Hidro Scars JoAhea 5 Effects in Hidro [joahae-tôi thích bạn]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.04.02 26.04.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH mỹ phẩm Dược Korea : Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở hữu trí tuệ á Đông : Phòng F2 & F3, số 2 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 18.05.2022 | Nộp đơn 225-Thông báo thiếu sót đơn | 20.06.2022 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 30.06.2022 4127-BLDT BS XLQ | 30.06.2022 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 31.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger