You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33543
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU CAFE ALL FRESH It’s The Best
Đang giải quyết
CAFE ALL FRESH It’s The Best
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 11.03.03 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần TM dịch vụ An An : 286/3 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 286/3 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger