You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33545
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU FANCIER
Đang giải quyết
FANCIER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. Nhóm 41 Cung cấp phòng chụp ảnh, dịch vụ nhiếp ảnh. Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Võ Vy Phương Thảo : 5/6 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5/6 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger