You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33565
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU LP LÊ PHƯƠNG Handmade
Đang giải quyết
LP LÊ PHƯƠNG Handmade
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.20 05.13.01 26.01.18 26.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ Kinh doanh Lê Phương - Lê Thị Phương : 35 Cần Vương, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 35 Cần Vương, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger