You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33596
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU KING PERFECT
Đang giải quyết
KING PERFECT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH lương thực Hưng Long : Số 65 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 65 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger