You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33642
NGÀY NỘP ĐƠN 01/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Ai fruit boxes MOM MANGOSTEEN Premium Quality
Đang giải quyết
Ai fruit boxes MOM MANGOSTEEN Premium Quality
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Quả măng cụt tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 05.07.21 05.07.22 05.07.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Thị Tú : 99/15b Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 99/15b Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 01.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger