You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2021-37940
NGÀY NỘP ĐƠN 08/10/2021
TÊN NHÃN HIỆU GoldenLight GSI CO.,LTD
Đang giải quyết
GoldenLight GSI CO.,LTD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ mua bán thiết bị y tế; dịch vụ kê khai thuế. Nhóm 36 Dịch vụ tư vấn, kê khai thủ tục hải quan; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa. Nhóm 39 Dịch vụ vận tải, giao nhận, đóng gói và lưu giữ hàng hóa trong nước và quốc tế; dịch vụ thông quan hải quan (vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra hoặc thực hiện bốc dỡ hàng hóa); dịch vụ quản lý hàng hóa trên các phương tiện vận tải.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 07.11.10 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH giải pháp đầu tư Hoàng Minh : Phòng 405 tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 405 tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 08.10.2021 | Nộp đơn 225-Thông báo thiếu sót đơn | 24.02.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 31.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger