You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-01105
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU HÓUCĂILÉI A Brand Across Two Centuries by Thương hiệu xuyên suốt hai thế kỷ HẠNH PHÚC [Xìngfú: Hạnh Phúc; Hóu Căi Léi: Thương hiệu xuyên suốt hai thế kỷ]
Đang giải quyết
HÓUCĂILÉI A Brand Across Two Centuries by Thương hiệu xuyên suốt hai thế kỷ HẠNH PHÚC [Xìngfú: Hạnh Phúc; Hóu Căi Léi: Thương hiệu xuyên suốt hai thế kỷ]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà (chè).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 11.03.03 24.15.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY TNHH MTV HẠNH PHÚC HÓU CẢI LÉI : C142, đường D20, KDC Việt Sing, KP4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C142, đường D20, KDC Việt Sing, KP4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 11.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 11.01.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 12.06.2023 Biên lai điện tử XLQ | 27.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 27.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger