You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43359
NGÀY NỘP ĐƠN 27/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU U U COFFEE
Đang giải quyết
U U COFFEE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 11.03.03 11.03.04 26.01.02 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trương Công Cường : Số 8/2 Lê Văn Tám, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8/2 Lê Văn Tám, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 27.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger