You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43443
NGÀY NỘP ĐƠN 28/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU CƠM LINH VIETNAMESE TRADITIONAL CUISINE
Đang giải quyết
CƠM LINH VIETNAMESE TRADITIONAL CUISINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Nhà hàng bán cơm, bán thức ăn và đồ uống; nhà hàng cà phê; quán giải khát.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.01 07.01.05 07.05.10 07.11.01 13.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Linh : Tổ 12 Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 12 Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger