You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43644
NGÀY NỘP ĐƠN 28/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bùi Viết Trung Tuyệt phẩm của thiên nhiên!
Đang giải quyết
Bùi Viết Trung Tuyệt phẩm của thiên nhiên!
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê tổ yến (thành phần chính từ bột cà phê trộn với bột tổ yến).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 03.07.10 03.07.16 03.07.26
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Bùi Viết Trung : Số 869, đường Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 869, đường Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger