You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43655
NGÀY NỘP ĐƠN 29/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU ANW A Tinh Khiết Vô Tận
Đang giải quyết
ANW A Tinh Khiết Vô Tận
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe; đồ uống không có cồn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.23 05.03.13 05.03.14 26.01.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hồng Hải : Tổ 3, khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 3, khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 29.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger