You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43663
NGÀY NỘP ĐƠN 29/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU THẢO MỘC BẢO AN KHANG 100% THIÊN NHIÊN
Đang giải quyết
THẢO MỘC BẢO AN KHANG 100% THIÊN NHIÊN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 01.11.08 05.03.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ngô Thanh Bình : Lô 56 Hằng Phương Nữ Sĩ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 56 Hằng Phương Nữ Sĩ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 29.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger