You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-43689
NGÀY NỘP ĐƠN 29/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU M MAXX 20.0 CAN'T SAY NO TO NEXT
Đang giải quyết
M MAXX 20.0 CAN'T SAY NO TO NEXT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Bia; bia hơi; bia nhẹ; bia có hương vị; bia gạo; bia mạch nha.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 06.01.02 24.15.07 26.04.04 26.04.10 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) SUCCESS BRAND PVT LTD : BVI Company No. 2079628 C/o Vistra (BVI) Limited of Vistro Corporate Services Centre, Wickhams Coy II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN BVI Company No. 2079628 C/o Vistra (BVI) Limited of Vistro Corporate Services Centre, Wickhams Coy II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH ELITE : 255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 29.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger