You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-44910
NGÀY NỘP ĐƠN 06/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU IDeal COFFEE & TEA
Đang giải quyết
IDeal COFFEE & TEA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao. Nhóm 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải khát; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán bia, rượu, quầy bar; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú tạm thời.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 05.07.27 25.07.06 25.07.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Ideal Digital : C1-0116 Block C1, chung cư Chương Dương Home, đường số 12, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C1-0116 Block C1, chung cư Chương Dương Home, đường số 12, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger