You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-44939
NGÀY NỘP ĐƠN 06/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU HD HD BIKE
Đang giải quyết
HD HD BIKE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: xe đạp và phụ tùng xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện, xe máy điện và phụ tùng xe máy điện, xe máy và phụ tùng xe máy, xe ô tô điện và phụ tùng xe ô tô điện, xe ô tô và phụ tùng xe ô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty CP đầu tư phát triển sản xuất thương mại xe điện Việt Đức : B6/1N đường Kênh Trung Ương, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B6/1N đường Kênh Trung Ương, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger