You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-44954
NGÀY NỘP ĐƠN 06/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU AnnamFishCo
Đang giải quyết
AnnamFishCo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Thủy hải sản tươi, chưa qua bất kỳ hình thức chế biến nào. Nhóm 29 Thủy hải sản đã qua chế biến, đóng hộp.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 03.09.01 03.09.24 05.03.13 05.05.20 24.15.07 26.01.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại An Nam food : Lô 2.10J, đường số 10, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 2.10J, đường số 10, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger