You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-44966
NGÀY NỘP ĐƠN 06/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU DU LỊCH CỒN BỬNG
Đang giải quyết
DU LỊCH CỒN BỬNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 03.07.16 04.05.02 04.05.03 05.01.12 06.01.02 07.01.12 07.01.24 26.01.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trung tâm văn hóa - thể thao truyền thanh và du lịch huyện Thạch Phú : Khu phố 3, thị trấn Thạch Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố 3, thị trấn Thạch Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 18.01.2024 Biên lai điện tử XLQ | 05.02.2024 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 05.02.2024 4190 OD TL Khác | 05.02.2024 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger