You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-44982
NGÀY NỘP ĐƠN 06/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU FuSOFT
Đang giải quyết
FuSOFT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin; xử lý dữ liệu máy tính. Nhóm 35 Quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng].
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần công nghệ FUS : 52 đường 10, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 52 đường 10, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự : Số 6B Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger