You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45106
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU bd bdellium tools
Đang giải quyết
bd bdellium tools
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Mã Quang Trí : Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger