You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45118
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU 19 Floral Flowers & Events
Đang giải quyết
19 Floral Flowers & Events
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Hoa tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Thanh Hoa Cát : Số 19 đường số 7, khu dân cư Himlam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 19 đường số 7, khu dân cư Himlam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger