You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45124
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU TÊ GIÁC
Đang giải quyết
TÊ GIÁC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Chất dính dùng để cố định tóc giả; chất dính dùng để cố định lông già; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Nhật Quang : 36 đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36 đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger