You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45129
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU SUNRO
Đang giải quyết
SUNRO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 11 Hệ thống và thiết bị vệ sinh. Nhóm 19 Tấm lát sàn không bằng kim loại; tấm ốp trần không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại. Nhóm 01 Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; chất chống thấm tường (hóa chất); chất chống thấm sàn (hóa chất); chất chống thấm sàn mái (hóa chất); chất chống thấm bể nước (hóa chất).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 24.15.02 24.15.07 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Sunro Vietnam : 53c Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 53c Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger