You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45138
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU TBH
Đang giải quyết
TBH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán giống gia súc, giống gia cầm, giống thủy cầm và thương phẩm chất lượng cao của các loại vật nuôi. Nhóm 29 Thực phấm tươi sống: thịt gia súc, gia cầm (đã giết mổ). Nhóm 40 Giết mổ gia cầm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân : Thửa đất số 464, tờ bản đồ số 12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu,tỉnh Tây Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 464, tờ bản đồ số 12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu,tỉnh Tây Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger