You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-06312
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Sàn Cho Thuê
Đang giải quyết
Sàn Cho Thuê
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Vận tải; đóng kiện, đóng chai, đóng gói và giao hàng. Nhóm 43 Cho thuê thiết bị nấu ăn: cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.21 03.07.24 05.03.13 05.05.20 19.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Sàn Cho Thuê : 436A/110C đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 436A/110C đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 01.03.2023 | Nộp đơn Thông báo DĐTC HT 225 | 08.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 30.08.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 30.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 26.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger