You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45194
NGÀY NỘP ĐƠN 09/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU VOS Ganolucidum GANODERMA LUCIDUM EXTRACT 24-hour IMMUNE SYSTEM REISHI IN JAPAN LINHZHI IN CHINA
Đang giải quyết
VOS Ganolucidum GANODERMA LUCIDUM EXTRACT 24-hour IMMUNE SYSTEM REISHI IN JAPAN LINHZHI IN CHINA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Kinh doanh [mua bán]: thực phẩm bổ sung (nước uống), dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.08 02.09.14 02.09.25 05.11.05 18.01.21 25.05.25 25.12.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH hệ sinh thái THE VOS : 25 đường Trần Tấn Quốc, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 25 đường Trần Tấn Quốc, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 09.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 09.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger