You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45403
NGÀY NỘP ĐƠN 10/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU V-FOUNDER BUILD ON OUR VALUES
Đang giải quyết
V-FOUNDER BUILD ON OUR VALUES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn kiến trúc Nhóm 37 Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị xây dựng; lắp đặt cấu kiện xây dựng
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH V-Founder : Số 122 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 122 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 10.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 10.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger