You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-45913
NGÀY NỘP ĐƠN 11/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU ĐỀN CÔ BÉ NGAI VÀNG
Đang giải quyết
ĐỀN CÔ BÉ NGAI VÀNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo về phật pháp; xuất bản ấn phẩm dạng in, gồm sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm mang dữ liệu điện tử không tải xuống được; trường đào tạo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí qua truyền thanh và truyền hình. Nhóm 45 Tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền thống; điều hành tang lễ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phạm Trung Hiệu : Xã Lạc Nông, huyện Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Lạc Nông, huyện Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX : Số 3, ngách 409/40, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 11.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 11.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger