You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46001
NGÀY NỘP ĐƠN 12/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU MATCOOL Màng lạnh chống nóng, chống thấm
Đang giải quyết
MATCOOL Màng lạnh chống nóng, chống thấm
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 17 Vật liệu cách điện, cách nhiệt; giấy cách điện, cách nhiệt; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; màng mỏng dùng để bảo vệ chống lạnh (màng mỏng cách nhiệt). Nhóm 19 Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bột bả chống thấm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.15.15 24.15.02 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vinh Diệp : Cụm 2, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm 2, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger