You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46012
NGÀY NỘP ĐƠN 12/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU DVARPHAR DV
Đang giải quyết
DVARPHAR DV
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.14 26.01.01 26.01.18 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVAR PHAR : Số 10, ngõ 42 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 10, ngõ 42 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger