You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46013
NGÀY NỘP ĐƠN 12/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU BQs Best Quality Shoes
Đang giải quyết
BQs Best Quality Shoes
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đào Dương Minh Phương : Tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 12.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 12.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger