You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46415
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU BLUE Coffee
Đang giải quyết
BLUE Coffee
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán cà phê, trà, ca cao, đồ uống. Nhóm 30 Cà phê; trà: ca cao; đồ uống trên cơ sơ cà phê, trà, ca cao. Nhóm 43 Dịch vụ quán cà phê: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Kiều Huy Trinh : 721 ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 721 ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger