You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46418
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU MATA LAW
Đang giải quyết
MATA LAW
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 45 Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.01 03.01.22 23.01.01 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Bình Dương : 79/41 đường số 79, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 79/41 đường số 79, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger