You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46425
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU CỬA LƯỚI HÀ SƠN Cửa Lưới & Rèm Cách Nhiệt
Đang giải quyết
CỬA LƯỚI HÀ SƠN Cửa Lưới & Rèm Cách Nhiệt
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 06 Khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim loại; tấm chắn côn trùng bằng kim loại; bức ngăn côn trùng bằng kim loại; cửa lưới nhôm chống côn trùng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11 26.01.01 26.03.23 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh cửa lưới Sơn Hà : 79 TX25, tổ 26, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 79 TX25, tổ 26, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger