You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46426
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU BUSAN FOODS
Đang giải quyết
BUSAN FOODS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; kim chi; thịt đã được bảo quản; thịt bò nướng kiểu Hàn Quốc (Bulgogi); nước dùng cô đặc.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 03.09.11 03.09.24 11.01.06 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm Busan : 847/20 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 847/20 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger