You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46444
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Văn Hùng : Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger