You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46477
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU SLEEPCARE
Đang giải quyết
SLEEPCARE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Sữa và các sản phẩm sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Đình Hải : Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 111, tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 26/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger