You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-46485
NGÀY NỘP ĐƠN 16/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU PHÁ LẤU Chẹp Chẹp [xiàn lŭ xiàn lāo: hiện hầm hiện lấy ra]
Đang giải quyết
PHÁ LẤU Chẹp Chẹp [xiàn lŭ xiàn lāo: hiện hầm hiện lấy ra]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.06 25.01.09 26.04.01 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Huỳnh Vũ Quân : B.10-10 C/c Riverside Apartment, Lê Quang Kim, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B.10-10 C/c Riverside Apartment, Lê Quang Kim, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 16.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger