You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-07941
NGÀY NỘP ĐƠN 10/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU NGUYÊN VIỆT COFFEE 0707.238 238
Đang giải quyết
NGUYÊN VIỆT COFFEE 0707.238 238
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê rang; cà phê chưa rang; đồ uống cá phê có sữa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 11.01.18 16.01.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) NGÔ NGỌC PHÚC : 3/1, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3/1, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 10.03.2023 | Nộp đơn Thông báo DĐTC HT 225 | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger