You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-08555
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU VIETNAM ECONOMIC TIMES A PUBLICATION OF VIETNAM ECONOMIC ASOCIATION
Đang giải quyết
VIETNAM ECONOMIC TIMES A PUBLICATION OF VIETNAM ECONOMIC ASOCIATION
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Tạp chí định kỳ; ấn phẩm; báo chí; áp phích quảng cáo; bản tin; xuất bản phẩm dạng in.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.07 26.04.09 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Tạp chí kinh tế Việt Nam : 96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.03.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 20.07.2023 4190 OD TL Khác | 23.08.2023 Biên lai điện tử XLQ | 06.12.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 06.12.2023 4190 OD TL Khác | 06.12.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 28/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger