You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-47711
NGÀY NỘP ĐƠN 20/10/2023
TÊN NHÃN HIỆU Saigon Blue Ocean JSC/SBO Flavors of the Blue Ocean
Đang giải quyết
Saigon Blue Ocean JSC/SBO Flavors of the Blue Ocean
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Cá ngừ saku (cá ngừ cắt lát), cá ngừ cube (cá ngừ cắt viên), cá ngừ steak (cá ngừ cắt lát), cá ngừ potion (cá ngừ cắt đầu và đuôi), cá ngừ loin (cá ngừ cắt phi lê), loin cờ kiếm (cá cờ kiếm cắt phi lê), steak cờ kiếm (cá cờ kiếm cắt lát).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.24 03.09.01 03.09.24 26.01.01 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Sài Gòn Blue Ocean : Lô A17-A18 khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô A17-A18 khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 20.10.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 20.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger